http://digital-preservation-cz.blogspot.cz/2014/11/roda-popis-vyhoveni-iso-16363.html

RODA – popis vyhovění ISO 16363
Tvůrci OS systému pro dlouhodobou archivaci RODA zveřejnili v rámci projektu Scape Report on compliance validation k ISO 16363:
V českém prostředí stojí zvláště za pozornost podpora formátu NSESS, vedle EAD, například….

.