Přeskočit na obsah

Už za půl roku: povinné e-daně (Hospodářské noviny str. 1 Titulní strana; 9.7.2014)

  • JF 
Shares

Luboš Kreč, Adéla Skoupá

ZMĚNA SE TÝKÁ FIREM, ŽIVNOSTNÍCI SI SCHRÁNKY ZŘIZOVAT NEMUSÍ

Datovou schránku má v Česku bezmála půl milionu firem, 68 tisíc živnostníků a přes 50 tisíc běžných lidí. Ti všichni budou muset od ledna 2015 podávat daňová přiznání výhradně elektronicky. Dosud jich to přitom dělal jen zlomek.
Jde o další krok, jak Česko posunout směrem k většímu využití digitálních technologií ve státní správě. Opatření je součástí novely daňového řádu, kterou už schválila vláda a poslala ji do parlamentu, kde má většinu.
„Bude se to týkat řádného i dodatečného daňového přiznání, dále podání přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů,“ popisuje změny šéf Generálního finančního ředitelství Jiří Žežulka. Jinými slovy: zákon nařídí, že každý, kdo si zřídí datovou schránku (firmy ji mají automaticky), musí s finančním úřadem komunikovat přes ni, a ne prostřednictvím papírových formulářů.
Úprava se dotkne stovek tisíc firem. Podle statistik finanční správy využívalo u daní z příjmů právnických osob takzvané elektronické podání 34 tisíc společností, což je méně než desetina.
Povinně se dosud elektronicky vykazovala jen DPH, a to od ledna 2014. „Po počátečních peripetiích si firmy zvykly. Je to poměrně pohodlná forma komunikace. Na druhou stranu stát na to nebyl vůbec připraven a dodneška to není úplně jednoduché,“ popisuje místopředsedkyně Asociace malých a středních podnikatelů Pavla Břečková zkušenosti těch, kteří už daňová přiznání elektronicky podávají.
Radost živnostníků Masovému zavádění datových schránek, a tedy i přechodu na elektronickou komunikaci s úřady, se ale nakonec vyhnou živnostníci. Od ledna 2015 si měli původně všichni zřídit schránky kvůli České správě sociálního zabezpečení. Ministerstvo práce ale nakonec podlehlo jejich tlaku a tuto povinnost zrušilo – takže pokud ve sněmovně projde novela zákona o daních z příjmů, v níž je tato změna zapracovaná, osoby samostatně výdělečně činné budou moct i příští rok zůstat u papíru. A zároveň tedy i daně dál vykazovat postaru.
Živnostníků je v Česku kolem 800 tisíc, schránku z nich má podle České pošty, jež systém spravuje, jen 68 tisíc. „Při zavedení povinné elektronické komunikace se předpokládalo, že všechny OSVČ budou povinně vybaveny datovou schránkou. To ale zavedeno nebylo a praxe ukázala, že je stále ještě řada osob, pro které je elektronická komunikace problematická,“ tvrdí mluvčí ministerstva práce Petr Habáň.
Už loni se živnostníci bouřili, že prý zřízení datové schránky znamená mimo jiné administrativní zátěž, výdaje navíc a že ne každý má počítač. „V telefonickém styku také nikdo nenařizuje povinnou komunikaci prostřednictvím mobilního telefonu, a přesto ho využívá naprostá většina občanů,“ dodává mluvčí Habáň.
Každopádně jde o dva kroky, které míří opačným směrem – zatímco finanční správa chce firmy i lidi přimět, aby co nejvíc používali počítače, sociální správa tomuto trendu odolává.
Z řad běžných lidí využívá datové schránky zhruba 50 tisíc. Těch by se změny, které chystá daňová správa, neměly nijak zásadně dotknout. Bez ohledu na to, zda je člověk majitelem datové schránky, či ne, mu daně bude i nadále zpracovávat jeho zaměstnavatel. Pokud si tedy nevyžádá, že si je chce podávat sám.
Vítězství po letech Datové schránky oslavily letos v červenci pět let své existence. Z čísel, kolik je používá lidí, je ale patrné, že se stále nepodařilo z nich udělat obecně rozšířený prostředek e-governmentu.
Proč, to dobře dokládá drobná změna, kterou nedávno ohlásila právě finanční správa: až po pěti letech začalo platit, že těm, kdo podávají daňové přiznání elektronicky, stačí mít datovou schránku. Až dosud si vedle toho ještě museli platit i elektronický podpis anebo dodatečně nosit na úřady papírové formuláře. To aby měli úředníci jistotu, že plátci daní – firmy či lidé – jsou skutečně oni.
„Podařilo se nám propojit vzájemné systémy s Českou poštou. Kdo chce dnes poslat svému finančnímu úřadu nějakou písemnost přes naši aplikaci, zprávu ověří tím, že se přes speciální odkaz přihlásí ke své datové schránce, a tím dojde k virtuálnímu podepsání. To dosud nešlo,“ vysvětluje mluvčí finanční správy Petra Petlachová.
Od zavedení vyšly datové schránky na tři miliardy korun. Ročně podle ministerstva vnitra ale státu ušetří 705 milionů za posílání dopisů. strana 3
***

DATOVÉ SCHRÁNKY V ČESKU

Datové schránky fungují od července 2009. Slouží k přijímání a zasílání elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci a firmami, podnikateli či fyzickými osobami. Nahrazují klasickou komunikaci v listinné podobě.
803 milionů korun zaplatil celkově stát v roce 2012 za datové schránky České poště, která systém provozuje. Cena jedné zprávy tak činila přes 17 korun.
Graf
KOLIK JE DATOVÝCH SCHRÁNEK
STÁTNÍ SPRÁVA 8936
FYZICKÉ OSOBY 50 103
ŽIVNOSTNÍCI 68 257
FIRMY 469 856
597 152 celkový počet k 6. 7. 2014 203 084 616 zpráv prošlo do 6. 7. 2014 datovými schránkami.
ZDARMA Firmy, podnikatelé a fyzické osoby zatím používají datové schránky zdarma.
33 819 firem podalo letos daňové přiznání elektronicky.
2,9 miliardy korun stálo v letech 2009 až 2013 zavedení systému a jeho provoz.
500 milionů korun Od roku 2013 platí ministerstvo vnitra poště 500 milionů korun bez DPH jako roční paušální odměnu za provoz datových schránek.
Zdroj: datoveschranky.info, NKÚ, Finanční správa
O autorovi| Luboš Kreč, Adéla Skoupá, mailto:autori@economia.cz
Shares