Rubrika: Bulletin CNZ 2014/09

(„Co po nás zbude“) je občanské sdružení, mezi jehož stěžejní cíle patří přispívat k vyšší úrovni dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů, podporovat profesní růst pracovníků spisové a archivní služby a vytvářet neformální prostředí a odbornou platformu pro setkávání svých členů. Více, na www.cnz.cz

Bulletin CNZ, který od počátku roku 2011 vychází pravidelně v měsíčním intervalu, upozorňuje na aktuální zajímavé informace, které se zaměřením sdružení souvisí.

Základním informačním zdrojem je služba monitoringu médií, na klíčová slova

„e-Archivace, eArchivace, elektronická archivace, digitální dokument,e-Government, eGovernment“

služba partnera našeho sdružení, společnosti Newton Media.

Do Bulletinu CNZ dále přispívají členové a partneři CNZ, o.s. Podílet se na obsahu Bulletinu můžete také Vy. Zajímavé zprávy či další náměty nám zasílejte na adresu bulletin@cnz.cz

NATO posouvá kybernetickou ochranu mezi priority a na nejvyšší úroveň (e15.cz Internet; 5.9.2014)

5

Severoatlantická aliance na summitu ve Walesu schválila přesun kybernetické bezpečnosti na nejvyšší úroveň. Útok na systém jedné země má znamenat útok na všechny. Členové NATO se na pátečním summitu shodli na posílení kybernetické ochrany států aliance. NATO už se sice touto oblastí nějakou dobu zabývá a pořádá cvičení, nyní ale celou oblast hodlá přesunout na […]

0 comment

Kdo (a co) bude spadat pod nový zákon o kybernetické bezpečnosti? (lupa.cz; 22.9.2014)

5

Ministerstvo vnitra připravilo návrh dalšího z prováděcích předpisů k novému zákonu. Přináší kritéria, podle kterých budou vybírány systémy pro zařazení do tzv. kritické informační infrastruktury. Jiří Peterka Dlouho připravovaný návrh zákona o kybernetické bezpečnosti nedávno úspěšně završil svou „legislativní trajektorii“: byl schválen oběma komorami Parlamentu, prezident jej podepsal, a 29. srpna 2014 vyšel ve Sbírce […]

0 comment

ČSN ISO 16363 Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru – Audit a certifikace důvěryhodných digitálních úložišť (csnormy.cz, 10/2014)

5

Tato mezinárodní norma stanovuje doporučený postup pro posuzování důvěryhodnosti digitálních úložišť. Lze ji použít pro všechny typy digitálních úložišť. Tuto mezinárodní normu lze použít jako základ pro certifikaci. Hlavním účelem tohoto dokumentu je stanovit doporučený postup CCSDS, na němž má být založen proces auditu a certifikace sloužící k posouzení důvěryhodnosti digitálních úložišť. Tento dokument může […]

0 comment

ČSN ISO 14721 Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru – Otevřený archivační informační systém – Referenční model (csnormy.cz, 8/2014)

5

Tato mezinárodní norma stanovuje referenční model otevřeného archivačního informačního systému (open archival information system; OAIS). OAIS je archiv, který tvoří uskupení lidí a systémů, jež přijalo odpovědnost za uchovávání informací a jejich zpřístupňování určené skupině, přičemž toto uskupení může být součástí většího celku. Plní povinnosti stanovené touto mezinárodní normou, což umožňuje archiv OAIS odlišit od […]

0 comment

Celoevropské „e-občanky“ na obzoru. Čeští zájemci jsou dva (metropol.cz IT Byznys; 8.9.2014)

5

Končící eurokomisařka pro digitální agendu Neelie Kroes během svého působení prosazovala myšlenku takzvaného propojeného kontinentu. Vedle věcí jako konec roamingu nebo „všudypřítomného“ rychlého internetu chtěla spojit digitální služby jednotlivých členských zemí tak, aby spolu komunikovaly a byly všeobecně akceptovány. Evropa je této vizi díky schválenému nařízení eIDAS o krok blíže. Z českého pohledu, kde se […]

0 comment

Když se Estonec hlásí do datové schránky v ČR aneb eIDAS má definitivní podobu (lupa.cz; 1.9.2014)

5

Nové unijní nařízení (o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru) bude znamenat velké změny české úpravy elektronického podpisu. Úřady ale zatím spí. Jiří Peterka Minulý týden přinesl hned dvě významné události na poli elektronizace a českého eGovernmentu. Jednou z nich bylo vydání unijního nařízení eIDAS, „o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru“ v Úředním věstníku […]

0 comment

Opakování starých chyb (Euro str. 52 Hyde park – manažerský panel; 22.9.2014)

5

Dodavatelé si izolované resortní IT systémy nevymýšlejí. Ty jsou dílem ministerstev samotných Návrh novely školského zákona schválený vládou 27. srpna 2014 je typickým příkladem přetrvávání nedokonalostí v přípravě nové legislativy. Je ukázkou opakování stejných chyb z minula, kdy si každý resort připravuje zákon sám – důsledkem jsou opět další izolované IT systémy. Příprava zákonných norem […]

0 comment

Vnitro chystá supervizi státních ICT projektů (Obec & finance str. 82 Obec & finance; 29.9.2014)

5

Premiér Bohuslav Sobotka se v rámci svých bilančních návštěv na jednotlivých resortech setkal s ministrem vnitra Milanem Chovancem. Oba politici se shodli, že Česká pošta by měla zůstat státním podnikem, a hovořili i o problematice ICT projektů ve veřejné správě. „IT zakázky jsou obrovskou černou dírou, kde je nicméně také obrovská možnost uspořit. Od září […]

0 comment

Prohlášení k současnému stavu řízení rozvoje eGovernmentu v ČR (Obec & finance str. 81 Obec & finance; 29.9.2014)

5

ICT UNIE připravila dokument zabývající se aktuální problematikou rozvoje tuzemského eGovernmentu. Upozorňuje v něm na dlouhodobě nízkou úroveň řízení a koordinace elektronické veřejné správy v Česku. Nespokojuje se jen s kritikou, ale navrhuje zároveň řadu doporučení pro zlepšení současného stavu. Mezi hlavními impulsy vzniku dokumentu jsou podle ICT UNIE nesprávné tendence k oddělování problematiky veřejné […]

0 comment