Tato pracovní skupina je oficiální platforma, na které se setkávají zástupci dodavatelů elektronických systémů spisové služby, ministerstva vnitra a archivů za účelem posouzení a návrhu úprav národního standardu, popř. k projednání dalších otázek souvisejících s elektronickou spisovou službou včetně agendových informačních systémů.