Úvodem zazněly tři krátké prezentace, seznamující s aktuálním stavem:

  1. Úvod do problematiky (Ing. Miroslav Kunt)
  2. Představení posledních změn legislativy k 1. 7. 2012 (Jiří Úlovec)
  3. Základní stanovisko dodavatelů spisových služeb (Mgr. Tomáš Lechner)

Pozvání ke kulatému stolu přijali:

  • PhDr. Jiří Úlovec
    ředitel Odboru archivní a spisové služby Ministerstva vnitra (gesčního útvaru archivní legislativy) a odborník na spisovou službu
  • PhDr. Radek Pokorný
    ředitel Státního okresního archivu v Hradci Králové a spoluautor NSESS
  • Ing. Ivana Šmídová
    zástupce uživatelů spisové služby, vedoucí oddělení hospodářské správy Kraje Vysočina
  • Mgr. Tomáš Lechner
    zástupce dodavatelů spisových služeb, pracovník společnosti TRIADA spol. s r.o., přednášející na VŠE
  • Bc. Jiří Bernas
    projektový manažer projektu Národního digitálního archivu
  • Ing. Miroslav Kunt
    pracovník Národního archivu, spoluautor NSESS a člen rady CNZ