Konference CNZ 2017

 
10.10.2017
od 09:00 do 17:00
Záštita konference

Jan-Bartosek (1)

místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Jan Bartošek

eva_drasarova

Ředitelka Národního archivu
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
(Foto Radoslav Bernat)

Konference CNZ 2017
Velká říjnová spisová revoluce

Konference se uskuteční 10. října 2017 od 9:00 do 17:00 hod.
v prostorách Národního archivu v Praze 4 – Chodovci.

Vyčerpaná IT komunita se domnívá, že konečně nastává éra elektronických dokumentů. Některá „samoděržaví“ se sice stále vzpouzejí, ale naděje umírá poslední. S příchodem elektronické identity nastane, doufáme, revoluce ve využívání eGovernmentu, jehož nedílnou součástí jsou právě elektronické dokumenty. Paralelu najdeme také v tom, že některé změny se teprve připravují, a na jiné prostě není čas. Navzdory tomu se správa elektronických dokumentů konečně dostává do popředí zájmu odpovědných institucí, což přináší řadu nových podnětů a výzev:

  • Novela NSESSS
  • Zařazení Spisové služby do Národní architektury
  • Kontroly vedení Spisové služby prováděné Národním Archivem
  • Vliv GDPR na správu dokumentů

Věříme, že k této pozitivní změně přispělo také naše sdružení, pořádáním odborných konferencí CNZ, a především vy, jejich věrní účastníci.

Letošní ročník konference si klade za cíl zrekapitulovat závěry ročníků předchozích, ozřejmit témata ohledně práce s elektronickými dokumenty a tím vás připravit na přelomový rok 2018.

Nosnými tématy konference budou:

  • Vedení Spisové služby v souladu s GDPR
  • Národní architektura a spisovky
  • Kvalifikované služby prokazující důvěru
  • Dokumenty agendy

V případě zájmu o účast na konferenci, sledujte www.cnz.cz, kde budou informace pravidelně aktualizovány.

Můžete-li konferenci obohatit vlastním příspěvkem, s výše uvedenými tématy přímo souvisejícím, kontaktujte nás na adrese rada@cnz.cz.

Uvítáme také případný zájem o partnerství konference ze strany firem, které jsou schopné nabídnout kvalitní příspěvky k uvedeným tématům. V takovém případě Vás žádáme o zaslání krátké anotace prezentace programovému výboru konference na výše uvedený email.

Na Vaši účast se těší
organizační tým Konference CNZ