Přeskočit na obsah

Konference CNZ 2017 – Velká říjnová spisová revoluce

Shares

Konference CNZ 2017

[wpb_childpages]

 
10.10.2017
od 09:00 do 17:00
Záštita konference

eva_drasarova

Ředitelka Národního archivu
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
(Foto Radoslav Bernat)

Partneři konference

Vystavovatelé


Vážení členové a přátelé CNZ,

s radostí konstatujeme, že dvanáctý ročník odborné konference CNZ, s lehce-vážným podtitulem Velká říjnová spisová revoluce, se vydařil.

Podobně, jako tomu bylo u předchozích ročníků, účastníci konference CNZ dostali jedinečnou příležitost seznámit se s aktuálním vývojem v oblasti správy elektronických dokumentů a byli přímými účastníky zajímavých diskuzních bloků nad tématy „Úloha správy dokumentů v podmínkách eIDAS a GDPR“ a „GDPR a digitální kontinuita“.

Myšlenky, které na konferenci zazněly, můžete nyní shlédnout v odkazech níže. Tímto chceme vyjít vstříc také vám, kteří jste se konference CNZ nemohli, z kapacitních nebo jiných důvodů, zúčastnit. Všem návštěvníkům a partnerům děkujeme za projevený zájem a výbornou spolupráci.  Těšíme se na příští ročník v roce 2018!

(CNZ)


Konference CNZ 2017
Velká říjnová spisová revoluce

Konference se uskuteční 10. října 2017 od 9:00 do 17:00 hod.
v prostorách Národního archivu v Praze 4 – Chodovci.

Vyčerpaná IT komunita se domnívá, že konečně nastává éra elektronických dokumentů. Některá „samoděržaví“ se sice stále vzpouzejí, ale naděje umírá poslední. S příchodem elektronické identity nastane, doufáme, revoluce ve využívání eGovernmentu, jehož nedílnou součástí jsou právě elektronické dokumenty. Paralelu najdeme také v tom, že některé změny se teprve připravují, a na jiné prostě není čas. Navzdory tomu se správa elektronických dokumentů konečně dostává do popředí zájmu odpovědných institucí, což přináší řadu nových podnětů a výzev:

 • Novela NSESSS
 • Zařazení Spisové služby do Národní architektury
 • Kontroly vedení Spisové služby prováděné Národním Archivem
 • Vliv GDPR na správu dokumentů

Věříme, že k této pozitivní změně přispělo také naše sdružení, pořádáním odborných konferencí CNZ, a především vy, jejich věrní účastníci.

Letošní ročník konference si klade za cíl zrekapitulovat závěry ročníků předchozích, ozřejmit témata ohledně práce s elektronickými dokumenty a tím vás připravit na přelomový rok 2018.

Nosnými tématy konference budou:

 • Vedení Spisové služby v souladu s GDPR
 • Národní architektura a spisovky
 • Kvalifikované služby prokazující důvěru
 • Dokumenty agendy

V případě zájmu o účast na konferenci, sledujte www.cnz.cz, kde budou informace pravidelně aktualizovány.

Můžete-li konferenci obohatit vlastním příspěvkem, s výše uvedenými tématy přímo souvisejícím, kontaktujte nás na adrese rada@cnz.cz.

Uvítáme také případný zájem o partnerství konference ze strany firem, které jsou schopné nabídnout kvalitní příspěvky k uvedeným tématům. V takovém případě Vás žádáme o zaslání krátké anotace prezentace programovému výboru konference na výše uvedený email.

Na Vaši účast se těší
organizační tým Konference CNZ


Program 

09.00 – 09.20        Zahájení konference

Jan HEISLER, předseda CNZ
Eva DRAŠAROVÁ, ředitelka Národního archivu ČR
Petr MLSNA, náměstek ministra vnitra ČR

09.20 – 9.40          Úvodní přednáška

 • Legislativní dopady nařízení GDPR
  Petr MLSNA, Ministerstvo vnitra ČR

09.40 – 10.40         Dopolední plenární část

 • Role elektronického dokumentu jako nosiče osobních údajů Prezentace
  Robert PIFFL, Petr HABARTA, Ministerstvo vnitra ČR
 • Dopady GDPR na evidenci dokumentů v organizaci
  Jiří ÚLOVEC, Robert PIFFL, Ministerstvo vnitra ČR
 • Jak budou fungovat elektronické služby veřejné správy přes Portál občana
  Roman VRBA, Ministerstvo vnitra ČR
 • Správa dokumentů v kontextu GDPR Prezentace
  Stanislav FIALA, Institut pro správu dokumentů
 • Pohled CNZ – Podněty a výzvy pro správu dokumentů Prezentace
  Miroslav KUNT, CNZ

10.50 – 12.50        I. DISKUZNÍ BLOK
Úloha správy dokumentů v podmínkách eIDAS a GDPR
Moderuje: Tomáš LECHNER
Podmínky používání elektronických dokumentů jsou výrazně ovlivňovány nově zaváděnými nástroji, novými předpisy a pravidly, jako je elektronické identita, eIDAS, GDPR, NSESSS. I díky tomu se správa dokumentů konečně dostává do popředí zájmu odpovědných institucí, což přináší řadu nových podnětů a výzev.

 • Elektronická autentizace a identifikace, aplikace nařízení eIDAS.
 • Jednoznačná identifikace podepisující osoby.
 • Ochrana osobních údajů v návazných procesech ve spisové službě a propojení s dalšími informačními systémy pro správu dokumentů.
 • Vnitřní a vnější vazby systémů spisových služeb, vliv GDPR a NSESSS.
 • Úplné elektronické podání, úplné elektronické řízení, asistované podání.
 • Portál občana a jednotný identitní prostor.
 • Kvalifikovaný elektronický podpis jako služba podle eIDAS.
 • Elektronický oběh dokumentů, finanční náklady na podepisování a časová razítka. kvalifikované služby prokazující důvěru.
 • Způsob anonymizace dokumentů.

Účastníci bloku:

 • Karel NEUMANN, ADUCID Prezentace
 • Miroslav ČEJKA, GORDIC spol. s r. o. Prezentace
 • Pavel NEMRAVA, Software602 a.s. Prezentace
 • Josef HOMOLKA, VUMS Legend spol. s r.o.

Další účastníci diskuze:

 • Jiří ÚLOVEC, Ministerstvo vnitra ČR
 • Jana PATTYNOVÁ, advokátní kancelář

12.50 – 13.50        Oběd + partnerské prezentace v přednáškovém sále

13.50 – 15.50        II. DISKUZNÍ BLOK
GDPR a digitální kontinuita

Moderuje: Stanislav FIALA
Veřejná správa i soukromé subjekty jsou postaveny před nutnost vyrovnat se s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) účinným od roku 2018. Toto nařízení EU má v nemalé míře vliv i na správu dokumentů, tedy spisovou službu, a to jak v listinné, tak elektronické podobě.

 • Informační povinnost v případě osobních a citlivých údajů vedených v elektronických systémech.
 • Nutné úpravy právních předpisů týkajících se správy dokumentů (např. zkracování skartačních lhůt v případě aplikace práva být zapomenut).
 • Logování, auditování, důvěryhodnost logů pro potřeby GDPR.
 • Organizační a finanční zajištění proti pochybením v oblasti GDPR.
 • Úloha pověřence pro ochranu osobních údajů (význam, kompetence, odbornost).
 • Úloha a přínos ÚOOÚ (metodická pomoc, konzultace, propagace zásad ochrany osobních údajů).
 • Nástroje na realizaci opatření GDPR, nástroje pro správu logů a další SW řešení.

Účastníci bloku:

 • Luboš BARTOŇ, Comtesys spol. s r.o. Prezentace
 • David BRYCHTA, KYBEZ Prezentace
 • Jakub REHAK, ICZ a.s. Prezentace
 • Jaroslav LUBAS, OKsystem a.s. Prezentace

Další účastníci diskuze:

 • Václav MACH, ICT Unie
 • Robert PIFFL, Ministerstvo vnitra ČR

15.50 – 16.40        Odpolední plenární část

 • Slavnostní představení nové publikace „Archivnictví a spisová služba“
 • Pracovní skupina NSESSS – vývoj, vize Prezentace
  Jan FRK, CNZ
 • Otevřená platforma pro podporu původců/ uživatelů eSSL Prezentace
  Martina KŘESŤÁKOVÁ, CNZ
 • Mezinárodní normy a digitální kontinuita Prezentace
  Tomáš BEZOUŠKA, Institut pro správu dokumentů

16.40 – 17.00        Závěrečná plenární část
Vyhlášení nového ročníku soutěže IT Projekt roku a Cena CNZ

 

změna programu vyhrazena


Fotogalerie

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Shares