Na základě kladných ohlasů na naše semináře a konference, kde vzájemně sdílíme praktické zkušenosti, jsme připravili:

Seminář CNZ – Archivace digitálních dokumentů na fotosenzitivním médiu

Termín:   29. dubna 2021, 14:00 – 16:00 hod.
Místo:      Online pomocí nástroje MS Teams

O tématu
Jedním z cílů CNZ je podporovat znalosti o dlouhodobém ukládání elektronických dokumentů. Často prezentovanou výtkou proti digitálnímu záznamu je jeho nestálost v čase daná použitými technologiemi, ať již ukládacími médii nebo softwarem. Neustálá potřeba migrace dat nejenže dlouhodobě vyžaduje nemalé investice, ale vzniká i možnost ztráty a poškození ukládaných informací. Zde se přímo nabízí osvědčená technologie, která nejenom nepotřebuje trvalý příkon elektrické energie, ale je ověřena tak, že zaručuje uložení dokumentu na stovky let. Off-line, bez potřeb migrace, investic, bez možnosti úmyslného externího poškození a změny dat. Bez problému zvládá elektromagnetický impuls, který dokáže zničit veškerou elektroniku i magnetická média.

Program

  • Piql – systém a služby, případové studie SK/CZ/EU
  • Přestávka
  • Aplikace technologie v Archívu Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
  • Dotazy a diskuze

Registrace:   na adrese registrace@cnz.cz do úterý 27. dubna 2021. Kapacita semináře není omezena.

Pozvánka ke stažení

 

Těšíme se na Vaši účast.

Jan Heisler
Předseda CNZ, z.s.

Miroslav Kunt
Organizační garant za CNZ, z.s.

.