PROGRAM KONFERENCE CNZ 2019
„Konec elektronického dokumentu v roce 2020“

Národní archiv v Praze, 8. října 2019 


09.00 – 10.30    Zahájení konference

Jan HEISLER, předseda CNZ
Eva DRAŠAROVÁ, ředitelka Národního archivu ČR
Petr MLSNA, Ministerstvo vnitra ČR

 • Připravovaná legislativa v oblasti správy dokumentůPetr MLSNA, Ministerstvo vnitra ČR
 • Příspěvek k bloku ITomáš LECHNER, CNZ
 • Příspěvek k bloku IIRobert PIFFL, Ministerstvo vnitra ČR
 • Příspěvek k bloku IIIMartina KŘEŠŤÁKOVÁ, CNZ
 • Aktivity CNZJan HEISLER, CNZ

10.50 – 12.20    I. DISKUZNÍ BLOK

Reflexe analýzy ESSL ústředních orgánů

Moderuje: Tomáš LECHNER
Jaké jsou základní poznatky z analýzy stavu spisové služby u centrálních orgánů státní správy, provedené v prvním pololetí Ministerstvem vnitra? S jakými nedostatky se původci potýkají nejčastěji? A jaké jsou jejich nejzávažnější dopady z pohledu důvěryhodnosti eSSL a faktického fungování původců? Jaká poučení vyplývají z analýzy pro původce? Jak proběhla tvorba akčních plánů a jaké budou další kroky ministerstva v této oblasti? Co ze zjištění se promítne do nového zákona o spisové službě? Na tyto a další související otázky odpoví tento programový blok.

 • Poznatky z analýzy ESSL ústředních orgánů – nejčastější problémy
 • Tvorba akčních plánů
 • Doporučení pro další původce
 • Nový zákon o spisové službě

12.20 – 13.20    Polední přestávka

13.20 – 14.50    II. DISKUZNÍ BLOK

Ochrana informací při správě dokumentů

Moderuje: Robert PIFFL
Umíme zabezpečit eSSL a ISSD? Umíme správně identifikovat osoby nakládající s dokumenty? Umíme správně používat elektronické autentizační prvky? Splňují eSSL a ISSD požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti? Umíme to zkontrolovat? Máme jistotu, že jsou logy dostatečné a průkazné? Jaká přístupová práva mají dodavatelé? V tomto bloku se zaměříme na:

 • Komunikuje eSSL důvěryhodně?
 • Soulad s požadavky ZoKB a další legislativou v oblasti bezpečnosti
 • Soulad se zákonem 297/2016 Sb. a eIDAS
 • Ochrana osobních údajů v eSSL
 • Zabezpečení a ochrana přístupových práv do eSSL
 • Správa uživatelů a jejich oprávnění

14.50 – 15.00    Přestávka

15.00 – 16.30    III. DISKUZNÍ BLOK

Umění vypravit dokument

Moderuje: Martina KŘEŠŤÁKOVÁ
Starý známý postup razítko-podpis-obálka-pošta je stále více nahrazován moderním elektronický podpis-časové razítko-datová schránka. A co elektronická pečeť? Který elektronický podpis či pečeť? Jak vybrat správný datový formát pro dokument v digitální podobě? Jak vypravovat listinné dokumenty jako dokumenty v digitální podobě? Spousta otázek, na které nejsou jednoduché odpovědi. V tomto bloku se je pokusíme najít.

 • Validní elektronický dokument
 • Hybridní pošta
 • Formuláře a „inteligentní“ dokumenty
 • Dopady technických vad dokumentů
 • Jiné cesty přijmutí a odeslání dokumentu v elektronické podobě

 16.30 – 17.00       Zakončení konference

 • Představení držitele Ceny CNZLibuše NIVNICKÁ, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
 • Vyhlášení nového ročníku soutěže IT Projekt roku
 • Ukončení konference

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

.