Kulatý stůl CNZ se uskuteční 22. května 2018, od 13 do 16 hodin v kinosále Národního archivu v Praze 4 – Chodovci.

Diskutovat se bude nad tématy:

  • Soulad elektronických systémů spisové služby s novým Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby.
  • Soulad elektronických systémů spisové služby s Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR)
  • Své názory na Vámi nastíněná témata přijdou diskutovat odborníci z řad dodavatelů spisové služby, zástupci MV ČR, archivů, samosprávy a privátního sektoru.

Své dotazy a náměty můžete zasílat už nyní, na adresu rada@cnz.cz.

Na Vaši účast se těší
organizační tým CNZ

Pozvanka_KS_2018 pdf

.